Over mij

Nancy Jouwe (Delft, 1967) is cultuurhistoricus en werkt als freelance onderzoeker, schrijver, docent en publiek spreker met een focus op intersectoionaliteit, het (post)koloniale verleden en hedendaagse sociale en culturele praktijken. Momenteel werkt ze aan een PhD aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Daarnaast is fellow bij de Hogeschool van de Kunsten Utrecht in de periode 2022-2025.

Als auteur en co-redacteur bracht ze diverse publicaties uit over de ZMV-vrouwenbeweging in Nederland, gender en kolonialisme en het Nederlandse slavernijverleden: de meest recente bundels zijn De slavernij in Oost en West. Het Amsterdam onderzoek (Spectrum, 2020), Gendered Empire (Verloren, 2020) Slavernij en de stad Utrecht (Walburg Pers, 2021) en Slavernij Herbezien (LM Publishers, 2021).

Voorheen vervulde ze managementfuncties in de sectoren van mensenrechten, cultuur en erfgoed. Ook heeft ze veel ervaring in bestuurs- en commissiewerk, o.a. voor het ASKV, de Mondriaan Stichting, vereniging KITLV, stichting HAPIN, Movies that Matter, Netwerk CS, Public Amusement, de gemeente Utrecht en de Letterenwinkel Utrecht. Momenteel is ze voorzitter van BAK, Basis voor Actuele Kunst, duo-voorzitter van Mama Cash en mede-oprichter van kunstplatform Framer Framed en onderzoeksproject Mapping Slavery.